Weet u welke teams in uw bedrijf het best presteren en waarom? Welke teams dragen het efficiëntst bij tot het behalen van uw bedrijfsresultaten?

De verantwoordelijkheid voor sterke teamresultaten ligt natuurlijk bij uw teamleiders. Zij maken immers het verschil op de werkvloer. Ze stuwen de prestaties, productiviteit en het engagement van uw medewerkers. Hun waarde erkennen, waarderen en belonen is dan ook belangrijk.

Teamleiders bepalen de sfeer/cultuur in een team. Het creëren en versterken van vertrouwen in een team is hierin een belangrijke voorwaarde. We weten dat medewerkers die het bedrijf vrijwillig verlaten dat meestal doen omwille van slechte verhouding met teamleider of collega’s.
Situationeel leiderschap en empathisch vermogen zijn dan ook essentiële kwaliteiten voor teamleiders naast hun meer management eigenschappen.

Teamleiders kennen de rol van ieder teamlid: wat is hun bijdrage tot de teamdoelstellingen, wat is hun interactie met andere teamleden en wat zijn hun voornaamste karakteristieken.
Teamleiders stimuleren een open communicatie of constructieve feedback cultuur. Bouwen op voorstellen, bijsturen waar nodig om zo tot goede oplossingen te komen.
Teamleiders bekomen dat elke teamlid zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt. Er heerst geen „schuld”cultuur.
Teamleiders ontwikkelen hun team door ze de nodige steun en challenge te geven. Ze kennen de kwaliteiten van het team en de domeinen waar ze nog verder in kan groeien en nemen acties.
Teamleiders stimuleren de groei van hun team. Ze weten wat er moet gebeuren: Doelen beter formuleren, processen optimaliseren, autonoom werken en communicatie bevorderen…Ze duwen op de juiste knop.
In bepaalde bedrijven/ sectoren evolueren teams naar zelfsturend of high performing. Hierin functioneren teamleiders eerder participerend dan sturend. Teamleden vertrouwen en helpen elkaar hierin onvoorwaardelijk.

Teamleiders dienen dan ook, meer dan ooit, ondersteund te worden in hun complexe rol.

Weet dat advies omtrent teamwerking in aanmerking komt voor de KMO portefeuille onder Advies. Als erkend dienstverlener geef ik u graag hieromtrent meer info.