Wat is jouw “locus of control”

Concept ontworpen door J.Rotter (Amerikaans psycholoog) De mate waarmee mensen hun gedrag toeschrijven aan zichzelf of aan omgevingsfactoren. Beiden manieren leiden tot totaal verschillende gedragspatronen. Interne locus of control betekent dat wat je overkomt ...