Tijdens gesprekken in kader van loopbaanbegeleiding komen we zeer regelmatig in contact met mensen die na een burn out zich terug re-integreren in hun job. Soms verloopt dit proces goed en soms verloopt dit zeer stroef met alle negatieve gevolgen als resultaat.

Wat opvalt is dat er heel weing mensen het jongste outplacement stelsel “medisch overmacht ingeroepen door de werkgever” kent. Dit stelsel (April 2019)specificeert dat indien een werknemer definitief arbeidsongeschikt wordt bevonden wegens ziekte of ongeval hij/zij recht heeft op outplacement. 

Dit kan indien er eerst een re-integratietraject werd opgesteld, doorlopen en beïndigd waarbij men vaststelt dat de overeengekomen arbeid definitief niet meer kan worden  uitgevoerd. Beïndiging is dus niet het gevolg van ontslag.

Na deze stopzetting van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever binnen de 15 dagen een schriftelijk aanbod doen. Indien werknemer hierop niet reageert dan vervalt zijn recht op outplacement.

De inhoud van dit outplacement aanbod is  

  1. 30u begeleiding 
  2. max. 3 maanden
  3. Waarde van 1800€
  4. Betaald door werkgever

Werknemer of outplacement kantoor informeert de adviserend geneesheer van het ziekenfonds over aanvang en inhoud van deze outplacement begeleiding.

Let wel:

  • Je moet dus wel als werknemer een re-integratietraject volgen
  • Arbeidsgeneesheer of preventieadviseur stellen vast dat de werknemer ongeschikt is om de job verder uit te oefenen.
  • Medisch overmacht wordt uitgeroepen door de werkgever.

We horen graag wat jouw eventuele ervaring is met dit re-integratietraject of met deze vorm van outplacement. Laat het ons gerust weten.