1. HR BELEID

 

Instroom: Zoektocht naar nieuwe medewerkers

Werving & Selectie

Introductie

Onboarding

Arbeidsvoorwaarden

Doorstroom: Ontwikkelen van medewerkers 

Beloning&Waardering

Evaluatie

Persoonlijke&Loopbaan ontwikkeling

Opleiding en training

Kennismanagement

Uitstroom: Uitdiensttreding van medewerkers

Pensioen

Vrijwillig vertrek

Ontslag individueel of collectief

Outplacement

Exitgesprekken 

II.RETENTIEBELEID

Menselijk kapitaal staat centraal binnen een organisatie en dit wordt dus best gemanaged. Een retentie beleid heeft als doel om medewerkers aan boord te houden door hen te blijven motiveren, verder te ontwikkelen en te verbinden met het bedrijf. Hierdoor verlaagt het verloop.

Een retentiebeleid houdt rekening met volgende processen (lijst niet exhaustief)

 • Gedeelde Visie, missie, doelstellingen en strategie
 • Werkbaar werk – werkstress, balans werk-privé
 • Beleid rond in-door-uitstroom
 • Duidelijk verloning pakket
 • Stimulerend leiderschap- gemotiveerde medewerkers
 • Duidelijkheid rond wat  er precies wordt verwacht van medewerkers
 • Wat met medewerkers die de verwachtingen niet inlossen?
 • Informele en formele feedback momenten op prestaties medewerkers
 • Formele en informele erkenning en waardering momenten
 • Ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling via opleiding, training, workshop, webinars, podcast…
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Beleid rond telewerk- flexibiliteit in het werk
 • Verbondenheid met het bedrijf door betrokkenheid te stimuleren
 • Ontslagbeleid
 • Kennisborging

Voordelen retentiebeleid

 • Minder verzuim en verloop
 • Vermindert kosten aan verloop
 • Leidt tot geëngageerde werknemers
 • Versterkt relatie met collega’s, leidinggevenden en klanten
 • Vermijd kennisvlucht – “brain drain” van hoogopgeleiden binnen KMO naar grote ondernemingen
 • Continuïteit kwalitatieve dienstverlening, service en productiviteit
 • Positieve en constructieve werksfeer
 • Verstevigd  reputatie en imago van organisatie (employeer branding) en dus ook je business resultaten
 • Weinig kans op kosten arbeidsrechtbank of negatieve commentaren via sociaal media

III. UITSTROOM 

Manage het verlies aan competenties en maak van je ex medewerkers ambassadeurs van het bedrijf 

Pensioen 

Vergrijzing en uitstroom van babyboomers-Kennisvlucht

Kennis van pensioen wetgeving 

Beleid rond deze natuurlijke afvloeiing

Vrijwillig vertrek

Retentiebeleid

Exitgesprek en terugkoppelen voor aanpassing beleid indien noodzakelijk of zinvol

Ontslag 

Opbouw HR dossier (individueel-reorganisatie) 

Juiste timing gesprek

Biedt ondersteuning aan

Maak ambassadeurs

Outplacement

Wettelijk verplicht of vrijwillig aanbod voor ondersteuning bij zoektocht naar een passende nieuwe job.

Kennis wetgeving

Exitgesprek

Bruikbare feedback meenemen in hr verhaal en onderneem eventueel actie.

Meer dan 20% van je ex-medewerkers willen nog wel eens terugkeren. Maak ambassadeurs van je ex-medewerkers 

   

PERSONEELSVERLOOP

Wordt onderverdeeld in gewenst en ongewenst.

Ongewenst is het verlies van een goed presterende medewerker. Kosten kunnen hiervoor hoog oplopen.

Gewenst is het verlies van een (beneden)gemiddeld presterende medewerker met relatief weinig kennis. Geen significant verlies waardoor de kosten beperkt zijn en zich vooral op korte termijn situeren.

KOSTEN VERLOOP

Men schat de kost van verloop op ongeveer een 20% van het bruto jaarsalaris. Hangt af van gevraagde competenties, rol en werkervaring. Kan oplopen tot 1j+ voor meer complexere rollen.

Kost verloop medewerker omvat volgende elementen:

Rekening houden met anciënniteit van de persoon die het bedrijf verlaat: junior of meer senior profiel 

 • Opzeggingsvergoeding
 • Outplacement kosten indien van toepassing
 • Kost werving en selectie kantoor 
 • Tijd en kost voorbehouden voor  advertenties via sociaal media  
 • Inwerken van nieuwe medewerker
 • Indirecte kost op bedrijf tijdens de vacature 
 • Overuren collega’s want taken worden ondertussen herverdeeld
 1. Stress impact en vertraging op het werk
 2. Kan leiden tot demotivatie, ziekteverzuim en meer ongewenst verloop
 3. Eventueel mislopen van contracten
 4. Verlies aan specifieke competenties

Meet je verloop met éénvoudig regel

Totaal aantal persoon (vrijwillig en onvrijwillig) vertrokken werknemers 

 Totaal aantal tewerkgestelden werknemers begin jaar       

Verder verfijnen

 • splitsen in gewenst en ongewenste verloop.        
 • tijdstip wanneer iemand vertrekt. BV % personen die binnen de 3-6 maanden het bedrijf verlaat. Dit dan terugkoppelen naar je selectie en sollicitatieproces.