Deze methodiek laat toe om een medewerker door verschillende beoordelaars, die een goed zicht hebben op het dagelijks functioneren van de betreffende persoon, te beoordelen. Het is een meting waar verdere coaching of een ontwikkelingsprogramma kan worden gekoppeld. Soms wordt dit proces ook wel eens multirating genoemd. Bij 360°feedback wordt gebruikgemaakt van gedragsgerichte gestructureerde vragenlijsten. De beoordeling gebeurt door de beoordeelde zelf, zijn/haar leidinggevende, collega’s, ondergeschikten. Men kan nog aanvullen met interne of externe klanten. Door de perceptie van meerdere personen te combineren met een ander perspectief wordt een completer beeld verkregen van de beoordeelde. De observatiemogelijkheden nemen toe. 360° clustert dus de beoordelingen per groep tot een gezamenlijke mening. De aanvaarding van de beoordeling wordt door de beoordeelde als eerlijker beschouwd. Men is niet afhankelijk van de mening van één persoon (meestal de leidinggevende) maar van meerdere. Door de 360° verkrijgt men als het ware een meer gecorrigeerd beeld. Tevens door de zelfanalyse en hierdoor betrokkenheid verhoogt men de acceptatie van de resultaten. De resultaten helpen de beoordeelde een concreet plan op te stellen om de kwaliteiten verder uit te bouwen en de noden aan te pakken. Wilt U meer weten over het nut, proces of het organiseren van een 360° feedback leiderschap, neem gerust contact op.talent