We begeleiden mensen via Outplacement naar een nieuwe job

Outplacement heeft als doel om een nieuwe job voor je te vinden als je ontslagen bent. Je wordt begeleid bij het zoeken naar nieuw werk.
Bij individuele begeleiding ligt de succesrate tussen de 75% à 80 %.*
Bij collectief ontslag raakt 65% tot 70% terug aan de slag.*
(Bron: Federgon: koepelorganisatie voor uitzend-en outplacementbedrijven)

Het gaat om:

  •     administratieve steun
  •     het opmaken van een persoonlijke balans
  •     psychologische begeleiding
  •     analyse en advies bij beroepsheroriëntering
  •     sollicitatietraining 
  •     Begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

We stellen deze begeleiding ter beschikking voor zowel groepen als individuen. Je wordt gedurende het volledig traject opgevolgd en gecoacht door een vast vertrouwenspersoon. Deze is ook beschikbaar voor telefonisch en online advies.De kosten van de outplacement begeleiding zijn ten laste van je voormalige werkgever wanneer hij  hier wettelijk toe is verplicht.

Outplacement: Wie heeft er recht op?

Je hebt recht op outplacement als je een opzegging van ten minstens 30 weken hebt ongeacht je leeftijd en het ontslag niet omwille van dringende reden is.

Je hebt recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder, minder dan 30 weken opzegging en minimum 1 jaar in dienst bij je werkgever in de privé-sector.

Je hebt recht op outplacement wanneer je contract wegens medische overmacht wordt beeïndigd.Wanneer de arts na afloop re-integartietraject beslist dat de werknemer definitief ongeschikt is om zijn functie nog uit te oefenen en niet tijdelijk of definitief naar een andere job kan worden overgeplaatst.

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

We zien dat meer en meer werkgevers hun werknemers outplacement aanbieden zelfs al worden ze hiervoor niet verplicht. Zo tonen ze dat ze bekommert zijn om hun(ex)werknemer.

Outplacement: Goed om te weten

Het gesprek rond ontslag verloopt vlotter en het risico op conflicten worden beperkt.

Weet dat je als werknemer kan kiezen welk outplacementbureau uw voorkeur wegdraagt in functie van locatie en vertrouwen.

De kosten gemaakt door de werkgever zijn beroepskosten en kan u als werkgever fiscaal inbrengen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet heeft nageleefd, is verplicht een bijdrage te betalen aan het Vlaamse Gewest. Het bedrag van deze bijdrage is vastgelegd op 1.800 €.

Ongeveer 14.000 dossiers werden er in 2017 behandeld. Meer dan  60% op basis van individueel ontslag.

GROW*lb werkt, in kader van outplacement, samen met het team van pygmalion-outplacement verspreidt over Vlaanderen.

Locaties

Outplacement Gent-Outplacement Deinze-Outplacement Waregem-Outplacement Kortrijk-Outplacement Ieper-Outplacement Roeselare-Outplacement Tielt-Outplacement Wevelgem-Outplacement Diksmuide-Outplacement Ronse